Matt’s Macintosh testar att göra en liten film om tredje generationens iPod med iPad 2 och iMovie. Resultatet blev inte så pjåkigt med lite smart riggning och rejält med ljus.