Med Mac App Store fick utvecklingen av appar till Mac OS X ett rejält uppsving och många utvecklare som siktat in sig på iOS fick plötsligt ytterligare en välbekant marknadsplats att söka sig till. För att förenkla processen att porta en app från iOS till Mac OS X har Sean Heber och Craig Hockenberry från Iconfactory skapat Chameleon. Med Chameleon som använder öppen källkod kan nästan all kod för iOS användas direkt för appar till Mac OS X.

”We thought about licensing this code to other developers, but decided against it. The project will benefit from open collaboration and we didn’t like the idea of charging developers to use code invented by Apple.”