Sin vana trogen så har iFixit varit snabba att plocka isär iPad 2. Elektroniken är mer kompakt och koncentrerad än tidigare vilket gör att batterierna kan utnyttja det utrymme som blir över mer effektivt än i första generationen iPad.