Skatteverket har släppt appen Skatteverket till iPhone, iPod touch och iPad som låter dig deklarera papperslöst med de säkerhetskoder som finns på deklarationsblanketten. Det finns även en deklarationsapp till Android.

Du kan:

  • se uppgifterna i din deklaration
  • se om det lagts till eller tagits bort kontrolluppgifter
  • göra avdrag för resor till och från arbetet
  • beräkna din skatt
  • se och anmäla bankkonto för återbetalning av skatt
  • se och lämna kontaktuppgifter
  • skriva under, godkänna och skicka in deklarationen.