Även en mästare på presentationer inför stor publik måste börja någonstans. Steve Jobs förberedelse inför sin första medverkan i TV vid 23 års ålder är ett charmigt tidsdokument.

”Steve Jobs prepping for his first TV appearance. He’s amazed when he sees himself on a nearby monitor.”