Asymco har gjort ännu en tydlig sammanställning av hur mobiltillverkarvärlden utvecklas. Marknadsandel och försäljningsandel är visserligen nog så intressanta faktorer att granska, men det riktigt avslöjande för utvecklingen är vinstandelen bland de ledande mobiltillverkarna. Apple kapar här åt sig mer än hälften av all vinst som mobilförsäljningen drar in.

”The iPhone maker managed to add one percent to last quarter’s 50 percent share of profits from the top eight mobile phone vendors in the December quarter.”