Apples ensidiga införande av en ny och tvingande prenumerationsmodell för innehåll i appar skulle kunna vara en tydlig måltavla för att prövas rättsligt som monopolfasoner. Skönt för Apple då att ha konkurrenten Android att luta sig emot som ett öppet och fragmenterat alternativ för de som inte gillar Apples affärsmetoder. På samma sätt var det viktigt för Microsoft att Mac OS fanns på marknaden som ett litet men ändock alternativ till den stora jätten Windows. Historien upprepar sig, om än med andra aktörer och styrkeförhållanden.

”These anti-competitive concerns may be allayed when the tidal wave of Android tablets lands, and both consumers and publishers can choose between Android and iOS for their media consumption and distribution needs.”