Ibland undrar jag om inte Apple gör lite små ändringar här och där, bara för att få en motreaktion och sedan glädjen att gå opinionen till mötes. Med iOS 4.2 ändrades funktionen för det reglage som låste skärmen i valt läge till att istället välja att slå av ljudet, något som inte var särskilt populärt bland användarna eftersom det dessutom är busenkelt att ta bort ljudet genom att helt enkelt hålla inne volymsänkarknappen en sekund. Med iOS 4.3 kommer nu möjligheten att välja vad reglaget på sidan ska användas till. Allt är frid och fröjd och användarna känner att Apple lyssnar på önskemål.