Apples satsning på den kinesiska marknaden har gett ett fantastiskt resultat. För ett halvår sedan var kvartalsintäkterna från Kina under 2 miljarder USD mot det senaste kvartalets 5 miljarder USD.