Asymco har sammanställt försäljningsresultat för Apples olika produktkategorier. Produkter baserade på iOS vilka tillkommit först från 2007, står för hela 65 procent av Apples totala försäljning. Basen med Mac OS X som fortfarande växer friskt, står för 20 procent av försäljningen.