Apples reserv med likvida och snabbt realiserbara tillgångar växer i en rasande takt. Under 2010 växte kassan med 20 miljarder USD och Q1 2011 innebar ytterligare 8,7 miljarder USD i likvida tillgångar.

”If the trend continues, Apple could see $100 billion in cash by this time next year. That’s about what HP is worth now.”