En delstatlig lag i Kalifornien innebär att alla företag måste lämna uppgifter om finansiella tillgångar som inte hämtats ut i tid av sina ägare. Steve Jobs är en av de som inte brytt sig om att casha in småbelopp. Hos Apple ligger 37,91 USD och väntar på att delas ut, troligtvis rör det sig om ackumulerad årlig lön på 1 USD (med ränta) som Steve Jobs sedan sin återkomst 1997 har rätt till.

”Given Steve Jobs only makes $1 a year from Apple, that adds up to almost a lifetime’s worth of wages for the poor guy! Here’s hoping they track him down before he’s destitute.”