Sedan Apple för några dagar sedan smög ut nyheten att Xserve kommer att försvinna ur sortimentet har åsikter och funderingar kring vad detta egentligen betyder snurrat runt. Att Xserve och Mac OS X som serveralternativ för större installationer inte riktigt tagit fart är helt klart. Apples omvandling från ren datortillverkare till att inrikta sig mer på konsumentelektronikinriktade produkter är säkert också en del av förklaringen. Om Apple inte kan vara ledande inom ett område så är det inte värt att göra något halvhjärtat.

Just det faktum att Apple inte gått ut med någon djupare förklaring till varför Xserve avvecklas ser jag mer som en testballong och ett sätt att hamna rätt med nästa steg vad gäller Mac OS X Server. Det troligaste är att ambitionerna med Mac OS X Server skalas ned till att bli ett alternativ för mindre företag så som Joacim Melin föreslår i sin genomgång av saken. Inget har sagts om vi får se Mac OS X Server i Lionversion och vad en sådan i sådana fall bjuder på.

Även om Mac Pro nu åtminstone i USA släppts i en särskild serverkonfiguration så är denna koloss till dator inte praktisk vid större installationer. En joker i leken kan vara om det äntligen kan vara dags för en helt ny generation Mac Pro som är mer kompakt och därmed lättare att hantera även i serverrumsmiljö.

”This isn’t all that surprising. It’s clear that Apple, Inc. as a company is not in the hardware server market and shouldn’t attempt to be anymore. Therefore, to devote the time and resources towards developing those products further would be a waste. Instead, Apple is obviously focusing more so on their core mobile products as well as Mac OS X as their core desktop operating system.”