Hur skulle det se ut om vi fortfarande använde 3,5-tums disketter för att installera program i våra Macar? En ny posterserie med påhittade uppsättningar installationsdisketter ger svaret. Adobe Photoshop CS4 skulle till exempel behöva 358  disketter.

3,5-tums diskettens dagar är förresten räknade, i början av 2011 kommer Sony att sluta tillverka och sälja de gamla trotjänarna som först användes till Macintosh och nu så gott som helt ersatts av moderna lagringsmedia.

”46 disk for iTunes 8.02, 358 disk for Adobe Photoshop CS4, 1760 disk for the Sims 3, 12 disk for Firefox 3 and 36 disk for Firefox Add-ons”