Nu står det helt klart att Apple har fått ett exklusivt avtal om digital distribution av The Beatles som åminstone når över årsskiftet till 2011. Hur långt avtalet sedan sträcker sig och vad som händer efter det datumet är inte känt.