Homemade Spacecraft from Luke Geissbuhler on Vimeo.

Det går att rigga egna rymdfärder med relativt enkla och billiga medel. En väderballong, videokamera, iPhone och fallskärm räcker för ett eget litet rymdprogram.