För den som är van vid att använda antingen Mac eller PC blir det lätt lite krångligt att skifta miljö. Det största praktiska kruxet brukar vara att snabbkommandon på tangentbordet hanteras olika. Geoffrey Goetz har gjort en skön sammanställning av varför våra tangentbord ser ut som de gör och specifikt varför kommandotangenten kom till.

Kontrolltangenten kommer från gamla tiders textterminaler där det krävdes en modifieringstangent för att skicka kommandon till mottagande teleprinter. Teletype användes även som terminal vid kontroll och kommunikation med datorsystem.

Microsoft med rötterna i DOS använder i huvudsak kontrolltangenten som modifieringstangent, eftersom detta var vad som fanns att tillgå på äldre typer av klent standardiserade tangentbord.

Apple som alltid haft kontroll över sin egen hårdvara introducerade kommandotangenten med Apple IIe och den fanns även med när de första Macintoshdatorerna introducerades.

”Rather than devalue the brand image by littering the menu system with an orchard of Apple logos all over the place, the Apple Icon was replaced by a symbol used in Sweden to indicate an interesting feature at a campground.  Thus the Command Key as we know it today was born.”