Sedan tidigare vet vi i stora drag hur Steve Jobs nya hus kommer att se ut ovan jord. The Joy of Tech går som vanligt på djupet med alla hemligheter som rör Apple och avslöjar vad som döljer sig under Jobs nya hem.