De flesta sifferuppgifter kring App Store får det att snurra i huvudet. Med smart infografik går det bättre att få en uppfattning om hur saker och ting hänger ihop när det gäller Appvärlden och iOS.