När Steve Jobs kom tillbaks till ett Apple i kris 1997 rensade han upp både produktutbudet och marknadsföringen. Här presenterar Jobs den mycket uppmärksammade varumärkeskampanjen Think Different som markerade vägen tillbaks för Apple. Det mesta som Jobs säger i inledningen stämmer fortfarande och gäller än idag för Apple och andra företag som förstått detta med att förvalta sina grundvärderingar.

”This is a very complicated world. This is a very noisy world and we’re not going to get a chance…to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us.”

– Steve Jobs