Asymco har tittat på hur Apple valt att förvalta sina ständigt ökande kassareserver de senaste åren. En större andel än tidigare har placerats mer långsiktigt, något som ofta inte noteras när Apples tillgångar rapporteras vidare. Det senaste kvartalet ökade Apples kassa med 4,1 miljarder USD till hisnande 45,8 miljarder USD.

”The orange colored bars represent long-term securities.  If they are excluded, an investor may conclude that Apple’s cash has been *declining* since 2008 when the opposite is true. The company is shifting an increasingly larger proportion of its holdings to long-term (but fully liquid) securities.”