Sedan ett par dagar testar jag en iPhone 4 som jag fått låna av Halebop. Till mångas förvåning har jag fortfarande inte skaffat mig en iPhone, men kanske kan iPhone 4 förmå mig att ta steget?

Min tanke med detta test är inte att repetera det som kommit fram i tidigare genomgångar vad gäller prestanda och tekniska lösningar, utan mer om kombinationen av funktioner som iPhone 4 erbjuder kan övertyga även såna som mig, som inte ser en fullfjädrad mobiltelefon som något absolut livsnödvändigt.

Min erfarenhet av att leva med en iPad gör även att en jämförelse med denna kommer in i bilden. Behövs båda, klarar man sig med en och vilken ska i sådana fall komma först utifrån behov och användningssätt.

Så mycket kan jag åtminstone säga redan nu – skärmen är grejen med iPhone 4. Begränsningen med en liten skärm är inte i första hand storleken, utan skärpan och detaljrikedomen. Det är rent fantastisk hur liten text och små detaljer som iPhone 4 klarar av att återge utan större ansträngning för ögat. Fortsättning följer…