Hur lätt eller svårt är det att ta en skärmdump på olika operativsystem? Mellan iPhone och Android finns åtminstone en ganska rejäl skillnad i komplexitet.