Det är inte svårt att förstå varför Apple satsar så hårt på sina mobila produkter. Det kommer att bli mycket intressant att se vad iPad adderar till Apples intäkter.

”In the past three years, since it launched in 2007, the iPhone has exploded as a source of cash for Apple, Inc. So successful in fact, that the iPhone counts for nearly as much revenue as the Macintosh and the iPod divisions combined.”