YouTube – The SECRETS of the Apple iPad Ad (Oscar 2010)

Den första reklamfilmen för iPad har skärskådats ruta för ruta i jakten på nya ledtrådar om nyheter i dess utveckling.

Att bryta ner innehållet procentuellt efter vilka appar som presenteras är ett annat sätt att försöka luska ut Apples syn på de viktigaste områden som iPad ska hantera.

”While a New York Times app wasn’t shown, the ad, which shows the paper being displayed in a Safari browser window instead, also points to Apple positioning the iPad to appeal those who consume traditional print media publications — such as newspapers and magazines. Although a Safari browser was briefly shown toward the end of the ad browsing Facebook, almost all Safari activity displayed the New York Times.”