Jag har väntat på att få en vettig förklaring på varför Apple valt att lämna in en stämningsansökan för patentintrång mot HTC, den Taiwanesiska mobiltillverkar som tillverkar Googles Nexus och en mängd andra mobiltelefoner.

Programvarupatent i amerikansk tappning är i grunden en osund konstruktion som oftast lämnar en bitter eftersmak. Känslorna har varit kluvna kring att Apple nu offensivt gett sig in i dansen med att dra konkurrenter inför rätta. Men, som nästan alltid finns det andra skäl än de mest uppenbara till sakernas tillstånd.

Daniel Eran Dilger har gett sig på att utreda saken grundligt och levererar en övertygande argumentation för Apples agerande. Resonemanget har övertygat mig om att Apple gjort det man måste och dessutom valt helt rätt måltavla att attackera.

Apple är inte ute efter ett absolut monopol eller att ta kål på all konkurrens. Däremot skickar man genom att rikta in sig på HTC en tydlig signal om var man drar gränsen för kopiering av iPhone till såväl Google som Microsoft. Även andra kinesiska klontillverkare, samt Nokia, Sony Ericsson, LG, Samsung med flera, kommer med detta drag att vara extra försiktiga med att hoppa på Googles och Microsofts försök att ta genvägar vad gäller utveckling av mobila gränssnitt.

Hela artikeln är klart läsvärd och går även igenom tidigare rättstvister som Apple och andra aktörer varit inblandade i. Apple kommer inte att göra samma misstag som man tidigare gjort genom att missa möjligheter till skydd av sina immateriella tillgångar och har ända sedan presentationen av iPhone varit väldigt tydlig med att man tänker försvara sina innovationer.

”Unlike Palm, HTC is a credible threat. The company poops out new models every few months, and is strategically aligned with both Google’s Android and Microsoft’s WP7 vaporware. Also recall that this company was credited with building 80% of all the WiMo phones that ever were.”