YouTube – Felicity Had iPads in 1999

iPad som idé finns långt tillbaks i populärkulturens historia. iPad som produktnamn används här av Amy Smart i ett avsnitt av Felicity från 1999. Serien som rullade i fyra säsonger 1998–2002 handlade till viss del om den just då blomstrande dotcom–eran/bubblan.