Apple har tydligen varit i kontakt med samarbetspartners för innehåll till iPad även utanför USA.

En tidningsbransch i kris behöver hitta nya vägar att nå ut och få betalt för sitt innehåll.

Det finns nästan alltid en anledning att skaffa ännu en ny pryl.

”The tablet is tipped to be a larger version of the iPhone. It is small enough to carry in a handbag but too big to fit in a pocket. It will have a touch screen and be targeted at users who mainly want to surf the web, read books and newspapers or watch movies.”