Apples kvartalsrapport för perioden som avslutades 26 september 2009, är den mest lönsamma som någonsin presenterats med rekordhöga försäljningssiffror för Mac och iPhone.

Omsättningen landade på 9,87 miljarder USD med en nettovinst på 1,67 miljarder USD. Bruttomarginalen var hela 36,6 procent och internationell försäljning stod för 46 procent av kvartalsomsättningen.

Apple sålde 3,05 miljoner Macar (+17 procent) och 7,4 miljoner iPhone (+7 procent). Antalet sålda iPod minskade något till 10,2 miljoner (-8 procent) från samma period föregående år.

Tolkar man Steve Jobs kommentar av kvartalssiffrorna bokstavligen så kommer inga större förändringar att ske i modellutbudet innan julhandeln. Däremot kan vi se fram emot nya produkter för nästa år.

”We are thrilled to have sold more Macs and iPhones than in any previous quarter. We’ve got a very strong lineup for the holiday season and some really great new products in the pipeline for 2010.”

Steve Jobs, CEO Apple