Funderade idag på att förpackningen till Snow Leopard nog ändå inte är så dum. Det enda som tidigare skiljde det nya operativsystemet rent grafiskt från Leopard var att skrivbordsbilden med svischande rymdmotiv såg något annorlunda ut. Det fanns en uppenbar risk för sammanblandning rent mentalt som skulle nagga nyhetsvärdet i kanten.

Genom att konsekvent köra med bilden av snöleoparden har man satt en helt egen prägel på en annorlunda upplaga av operativsystemet. En generation som inte är ett helt nytt system utan en förfining och putsning av en tidigare generation.

The Joy of Tech har dock en annan helt genial (bort)förklaring till hands vad gäller symbolbilden för Snow Leopard.