Gary Anthes har författat en läsvärd historik över 40–årsjubilaren Unix. Grunderna till Unix knackades ihop under augusti 1969 av Ken Thompson som var anställd som programmerare på AT&T Bell Laboratories. Under sin långa och många gånger krokiga utveckling har Unix visat sig vara en modell som klarat tidens tand. På sistone även som operativsystem för vanliga dödliga datoranvändare i form av Apples Mac OS X.

”Regardless of the ultimate fate of Unix, the operating system born at Bell Labs 40 years ago has established a legacy that’s likely to endure for decades more. It can claim parentage of a long list of popular software, including the Unix offerings of IBM, HP and Sun, Apple Inc.’s Mac OS X and Linux. It has also influenced systems with few direct roots in Unix, such as Microsoft’s Windows NT and the IBM and Microsoft versions of DOS.”