Medan PC–världen och Mobilvärlden har dille på att räkna marknadsandelar och antal sålda enheter, räknar Apple hellre vinstandelar och pengarna som väller in i kassakistan.

Deutsche Bank har tittat på hur mobilmarknaden presterade 2008 och kan konstatera att Apple med iPhone och RIM med sin Blackberry stod för 3 procent av alla sålda mobiler men samtidigt kammar hem hela 35 procent av vinsten.

Prognosen är att Apple och RIM under 2009 når upp till 5 procent marknadsandel och ökar sin vinstandel till 58 procent. De flesta övriga mobiloperatörer öser ut miljontals mobiler med betydligt mindre vinstmarginal.

Apple står för 1 procent av alla sålda mobiler men kammar hem 20 procent av vinsten. Att vara en nischspelare har definitivt sina fördelar när det man producerar kan säljas med god marginal.