New York Nearest Subway Augmented Reality App for iPhone 3GS from acrossair

Det här kan man också använda videofunktionen i iPhone 3GS till, överlagrad information över den verkliga verkligheten, med full koll på riktning och position.

New York Nearest Subway från brittiska acrossair är en sjukt imponerande applikation som garanterat kommer att få många efterföljare när den (troligtvis) godkänts av Apple. Framtiden är här, åtminstone med iPhone 3GS som krävs för att skapa sådan här magi.

”Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.”

– Arthur C. Clarke