‘Love Love Love’ by Reyna Perez

Med tanke på att detta är det format (webbvideo) så mycket av dagens videomaterial konsumeras i, så är Reyna Perez musikvideo riktigt bra rent kvalitetsmässigt, filmad helt och hållet med iPhone 3GS. Bra ljussättning och redigering är de viktigaste elementen för en lyckad video.