Intel “Oops” TV Ad – Sponsors of Tomorrow

Reklamkampanjen kommer att börja rulla även här i Sverige med start i juni.