AppleInsider och Macworld US har båda testat Apples nya LED Cinema Display. Den mycket speciella skärmen som än så länge endast vänder sig till användare av nya MacBook och MacBook Pro får som väntat blandade omdömen just på grund av denna begränsning. I huvudsak fungerar dock helheten bra funktionsmässigt och prestandamässigt.

Det blanka glaset framför skärmen är vid praktiskt bruk inget större problem vad gäller blänk.

Mer bekymmersamt än blänkfaktorn är enligt mitt sätt att se det hela hur skärmen med dockad dator hanteras funktionsmässigt. Det verkar inte vara riktigt genomtänkt vad gäller möjligheten att slå på eller av dessa oberoende av varandra. En kontroll på skärmen för att slå på datorn respektive slå av skärmen vore att föredra.

”What might surprise most is the absence of a power button. Keeping with Steve Jobs’ seeming fear of buttons, the new display reacts automatically. Plug a powered device (even a sleeping MacBook) into the DisplayPort jack, and it turns on; remove the cable, and it turns off. There’s a certain wonderful simplicity to this, but it also limits your choices for when the display will activate. You can’t turn the display off with the computer still running, and nor does the button serve to put both the display and the computer to sleep at the same time.”