Fortune har gjort en rejäl granskning av Tim Cook, mannen som sett till att Apple lyckas kombinera goda marginaler med effektiv produktion och lagerhantering. Tim Cook är chief operating officer och var under ett par månader 2004 Apples tillfälliga VD under den tid som Steve Jobs återhämtade sig från sin canceroperation.

Tim Cook rekryterades av Jobs från Compaq 1998 för att ta itu med Apples katastrofala läge med överfyllda lager och kostsamma egna produktion. Det är Cooks förtjänst att Apple gång på gång lyckas göra stora produktskiften i massiv skala, utan att för den skull tappa tempo med osålda lager eller göra missbedömningar vad gäller leveranser av nya produkter.

Den som vill dyka djupare in i hur Apple fungerar bör läsa hela den fyra sidor långa artikeln. Där diskuteras även vem som eventuellt kan tänkas ta över efter Steve Jobs om han en dag väljer att ta en annan position hos Apple, till exempel som styrelseordförande, en post som idag saknas. Det är många som ser Tim Cook som det logiska valet att i ett sådant läge kliva in som VD.

”Think of Cook’s contribution like this. There are two basic ways to get great profit margins: Charge high prices or reduce costs. Apple does both. The marketing and design drive consumers wild with desire and make them willing to pay a premium; Cook’s operational savvy keeps costs under control.”