Apple har fått ett patent beviljat för en metod att väcka nätverksanslutna vilande enheter på ett lokalt nätverk, genom kommandon från ett annat nätverk. Kan ge upphov till många intressanta möjligheter framöver, inte minst vad gäller åtkomst av data till iPhone.

”One embodiment of the present invention provides a system that wakes up a sleeping target system located on a target LAN (Local Area Network) from a remote system located on a remote LAN.”