Ekonomireportern Jim Goldman brukar efter varje större presentation från Apple göra en liten intervju med Steve Jobs, så även efter Let’s Rock. Frågorna går in på en del områden där Apple fått kritik på sistone. En av Steve Jobs stora förtjänster som kommer fram i intervjun är att inte trassla in sig i defensiven, utan fokusera på att med ständiga förbättringar göra det som Apple tagit som sin uppgift, samt att hålla sig till enkla principer som fungerar väl.

Full CNBC Interview of Steve Jobs – September 9 th 2008

Många klagar på att Apple inte ständigt överraskar, jag är mer än nöjd med att Apple stadigt levererar förbättrade produkter, med något riktigt revolutionerande emellanåt.