Redan mars 2008 gick Adobe ut och berättade att de höll på att utveckla en version av Flash till iPhone. Tre månader senare rapporterades att man var nöjd med de framsteg som gjorts. Nu låter man meddela att en Flashspelare för iPhone kommer att kunna släppas inom kort, under förutsättning att Apple kan göra ett avsteg från de regler för App Store som förhindrar denna typ av applikation.

Frågan är dock om Apple alls är intresserade av att inkludera Flash till iPhone. Steve Jobs har gjort klart att Flash Lite inte är intressant för att det inte klarar det som Flash på nätet kräver, samt att fullstora Flash är för resurskrävande och långsamt för att fungera med iPhone.

Lyckas Adobe ta fram en version som närmar sig det som fullstora Flash klarar av, men utan att ta alltför mycket resurser från iPhone, finns dock en liten, liten möjlighet att Apple inkluderar Flash till iPhone och iPod touch.