The Joy of Tech skådar bakåt och framåt i den personliga kommunikationsteknikens utveckling.