NyTeknik tycks ha svaret på varför vissa användare haft stora problem vad gäller 3G–mottagningen med iPhone 3G. Expertmätningar visar att defekta iPhone 3G visar värden för ”nominal sensitivity” i 3G–näten som ligger långt under det som krävs enligt Europeisk standard.

Den mest troliga förklaringen till problemet med 3G är att anpassningen mellan antennen och mobilens lågbrusförstärkare är dålig, vilket kan bero på att någon ingående komponent har ett oprecist värde. En avancerad mobiltelefon hanterar så många olika radiokanaler och antenner att även små missar vid hopsättningen kan leda till allvarliga funktionsstörningar.

Det är alltså inget grundläggande produktfel som plågar iPhone 3G, utan konsekvensen av en enormt stor volymproduktion och starkt mediaintresse, vilket dessutom fått problemet att framstå som mer vanligt förekommande än det egentligen är. Att fullt ut testa varje tillverkad iPhone 3G med tanke på alla kombinationer av trådlös aktivitet som kan uppstå vid användandet skulle kosta mer än alla ingående komponenter i mobilen.

Det finns ett enkelt sätt att testa om din iPhone 3G tillhör kategorin måndagsexemplar. Genom att hålla en 3G–inställd iPhone 3G bredvid en annan 3G–mobil, som även den använder Telias nätverk, går det att upptäcka om känsligheten för svagare signalstyrka är större hos iPhone 3G. Tappar iPhone 3G kontakt med nätet när grannmobilen har 2 till 3 pinnar kvar på signalstyrkeindikatorn, då är det dags att kontakta Telia för att få din iPhone 3G reparerad eller utbytt.

3G–tekniken är mycket känslig vad gäller mottagning. Det krävs direkt jämförelse med en referensmobil för att kunna visa att det är iPhone 3G det är problem med och inte bara lokala mottagningsförhållanden som är orsaken.