John Gruber har testat de framsteg som gjorts för WebKit och MobileSafari i den senaste mjukvaran till iPhone. Såväl iPhone 3G som äldre iPhone och iPod Touch, har fått en rejält uppsnabbad JavaScriptmotor, vilket även Safari för vanliga Mac OS X nyligen fått.

”The tests I ran here were specific to JavaScript, but I strongly suspect WebKit performance has improved across the board. In side-by-side page loading tests between two original iPhones running 1.1.4 and 2.0.0, the new version consistently finished at least a few seconds faster.”