En smart sak som gjorde att den för sin tid mycket märkliga nya datorn Macintosh fick en chans hos användarna, var en kampanj där det gick att låna en Mac för att testköra. Denna kampanj gick även här i Sverige och med hjälp av den lyckades jag få min far att köpa den första Macmodellen.

1980s Apple Test Drive a Macintosh commercial