Det mest ambitiösa och trevliga alternativet till Adobe Photoshop under Mac OS X måste vara Pixelmator. Med sitt moderna gränssnitt och flitigt utnyttjande av Mac OS X underliggande grafikmotor, ger Pixelmator det mesta vad gäller bildredigering och pixelgrafik till en bråkdel av Photoshops pris.

En mycket trevlig sak med Pixelmator är dessutom att utvecklingen av programmet flyter på riktigt bra från introduktionen för nästan ett år sedan. Man fyller allteftersom upp de luckor och önskemål som användarna efterfrågar. Pixelmator 1.2 har en hel drös förbättringar och nya finesser, inte minst ännu bättre kompatibilitet gentemot måttstocken Photoshop. Ars Technica har en bra genomgång av nyheterna i nya Pixelmator 1.2.