AppleInsider har en riktigt bra pusseldeckarartikel kring ett troligt scenario som knyter samman Imagination Technologies, Samsung och Apple. Det hela går ut på att Apple kommer att skaffa sig ett övertag vad gäller avancerad grafik för mobila enheter. Samsung som tillverkar själva kärnan i iPhone och iPod Touch, har nyligen fått klartecken att knyta ihop ett antal spännande grafikteknologier från Imagination Technologies för produktion i en och samma krets.

Imagination Technologies annonserade juli 2007 att man tecknat ett avtal med ett icke namngivet företag kring sina nya grafik– och videoprocessorer. Företaget i fråga skulle inte själv producera några kretsar, utan låta en tredje part ansvara för produktionen. Ur pressmeddelandet kan man med lite klurighet utläsa att det borde vara Apple som är den nya partnern.

Apples köp av P.A. Semi för att knyta till sig riktigt skarp expertis vad gäller design och produktion av specialkretsar ger ytterligare en pusselbit till denna spännande historia. Stämmer detta så verkar Apple vara inne på att kapa åt sig rejäla hårdvarumässiga konkurrensfördelar vad gäller kapaciteten på sin ultraportabla plattform.

Målet med satsningen på egna specialkretsar borde rimligtvis vara att se till att iPhone/iPod Touch–familjen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sådant som konkurrenterna inte mäktar med. Det krävs inte särskilt mycket fantasi för att kunna tänka sig att spelmarknaden är det område Apple vill åt. När SDK för iPhone presenterades, var hälften av de visade tredjepartsapplikationerna spel. Redan idag har iPhone/iPod Touch bättre prestanda för spel än de två dominerande portabla spelkonsollerna Nintendo DS och Sony PlayStation Portable.

Ett stort antal av de mest framträdande speltillverkarna har annonserat att de kommer att leverera spel till Apples ultraportabla plattform. Kombinerat med möjligheten att köpa och ladda ned direkt till iPhone/iPod Touch så ges möjligheten till en väldigt stor marknad för spel. Får sedan nästa generation från Apple ett ännu större försprång vad gäller avancerad grafik, så kan Apple vara på god väg att kapa åt sig ledarskapet i ytterligare ett segment konsumentprodukter.

”Custom chip development is nothing new at Apple. By gaining access to exclusive new generations of mobile graphics technology, Apple can differentiate its products from other smartphones and mobile Internet devices with an edge in performance while offering full support for industry standard OpenGL ES graphics.”