Watching Apple noterade nyligen att alla tillkommande länder som kommer att få iPhone inte har iTunes Store, vilket krävs för aktivering av iPhone i dagsläget. Resonemanget då gick ut på att en drös nya iTunes Store skulle behöva öppnas.

Men det är inte säkert att detta är vad som kommer att ske. Det finns egentligen inga hinder för att låta iPhone helt enkelt aktivera sig själv. WA har satt samman de steg som borde behövas för detta i en ny artikel.