Under 1997 såg det verkligen mörkt ut för Apple. På en fråga om vad han skulle göra med Apple om han var boss svarade Michael Dell i oktober 1997 att det bästa vore att lägga ner Apple och dela ut det som blev kvar till aktieägarna.

Steve Jobs replik vid återkomsten som tillfällig (senare fast) verkställande direktör för Apple november 1997 var en utmaning riktad mot Dell.

”We’re coming after you, you’re in our sights.”

Drygt åtta år senare januari 2006 passerades den första milstolpen när Apples marknadsvärde passerade Dells. Redan juli 2007 var Apple värt dubbelt så mycket som Dell. Idag är Apple värt fyra gånger så mycket som Dell med ett marknadsvärde på 158,66 miljarder USD mot Dells 38,97 miljarder USD.