Det kom fram många intressanta uppgifter under den obligatoriska frågestunden vid gårdagens årsstämma för Apples aktieägare. AppleInsider har ett långt referat från mötet.

Spel och .Mac

Steve Jobs fick bland annat svara på frågor om det blir någon satsning på spel för Apple. Det blir ingen särskild satsning, men kommande SDK för iPhone/iPod touch kan öppna upp marknaden för spel på den plattformen. Det kommer även fler applikationer till .Mac under året.

iTunes filmuthyrning

Jobs konstaterade också att bristen på filmtitlar till uthyrning i iTunes Store, beror på de komplicerade förhandlingar om rättigheter för denna form av distribution som filmbolagen har att brottas med.

Apple efter Jobs

Frågan om en eventuell efterträdare till Jobs i framtiden togs även upp. Jobs hänvisade till att det finns gott om lämpliga kandidater för det jobbet i styrelsen, om han själv skulle råka bli ”hit by a bus”.

iPhone i Asien

Tim Cook tog upp frågor om de internationella planerna för iPhone och sade att man räknade med att iPhone kommer att släppas i Kina och Indien i framtiden. Jobs upprepade dessutom Apples mål att ha sålt 10 miljoner iPhone vid årets slut. Han konstaterade dessutom att fenomenet med upplåsta iPhone inte skadar Apple, man har tillräckliga marginaler för hårdvaran, utan snarare visar på hög efterfrågan.

Mac i skola och företag

Jobs bad dessutom Cook att repetera uppgiften att Apple gått om Dell inom utbildningssektorn. Apple satsar främst på konsumentsidan, eftersom valet av plattform där är individuellt och inte något som bestäms högre upp i en företagshierarki. Fler och fler Macar tar sig dock in i företag just genom enskilda användare/anställda.

Butiker

Apple har planer på att expandera sin butikskedja även till mer glesbefolkade delar av USA. Karriärvägar inom Apple Store ger låg personalomsättning, däremot saknas idag sådana spår in till övriga delar av Apple från butiksverksamheten.

Aktieutdelning/återköp

Apple har idag inga planer på att köpa tillbaks aktier eller erbjuda utdelning på aktier.

Framtida produkter och planer

En fråga om Apple har några planer på att erbjuda en Xserve mini med Leopard Server för hemmabruk, möttes av en stunds tystnad från Jobs. Kanske en indikation på att Apple verkligen har sådana planer. Som vanligt gavs annars standardsvaret inga kommentarer till frågor om kommande planer/produkter.