Det bidde ingen ny MacBook Pro idag när Apple Store låg nere, däremot sänktes priset för iPod shuffle 1 GB till 49 USD, samtidigt som nya iPod shuffle 2 GB introduceras för 69 USD. Prissänkningen passar väl in med de låga priser som NAND flash betingar idag. Dessutom har Apple släppt Xsan 2 som mestadels är av intresse för serverfolk.

Svenska Apple Store har ännu inte uppdaterats med nya priser och modeller.